22/07/2024

ลำพูน – จังหวัดลำพูนประกอบ “พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์” ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร งดงามและสมพระเกียรติ ก่อนเชิญเข้ากระทรวงมหาดไทย

ลำพูน – จังหวัดลำพูนประกอบ “พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์” ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร งดงามและสมพระเกียรติ ก่อนเชิญเข้ากระทรวงมหาดไทย

 

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09:00 นาฬิกา ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดลำพูน

 

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญใบพูล 7 ใบ ถวายพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานสงฆ์ และได้เจิมใบพูล 7 ใบ พร้อมถวายแด่ พระครูวรธรรมาภิรม ครูบาเมืองอินทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเวียงยอง เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีพรรษา 88 ปี จากนั้นพระสงฆ์เถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ จากนั้น พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร พร้อมมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีกล่าวคาถาตักน้ำ เจ้าหน้าที่ส่งที่ตักน้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันน้ำสาครใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนด แล้วปิดฝาคนโทเซรามิกที่ตกแต่งลวดลายสีทอง ด้านหน้าประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ด้านหลังประทับตราประจำจังหวัดลำพูน ระหว่างนั้นพระสังฆาธิการ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ก่อนจะร่วมถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประธานสงฆ์อนุโมทนา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธีฯ

 

จากนั้น เวลา 12:00 นาฬิกา ประกอบพิธีตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ์ โดยพราหมณ์ยืนหน้าโต๊ะบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ซึ่งมีแว่นเทียน จำนวน 3 แว่น ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รับแว่นเวียนเทียนแล้วกวักแว่นเทียนเข้าหาตัวเอง 3 ครั้ง ใช้มือขวาโบกควันก่อนส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระอุโบสถเวียนไปทางซ้ายจนครบ 3 รอบ เมื่อครบคนสุดท้ายได้ส่งแว่นเวียนเทียนให้พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียน เป็นอันเสร็จพิธีฯ

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป