22/07/2024

พิษณุโลก ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2567

พิษณุโลก ผวจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2567

   

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 0900 นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ประจำปี 2567 โดยเป็นการฝึกการอำนวยการแก้ปัญหาบนโต๊ะ(Table Top Exercise,:TTX)จัดโดยมณฑลทหารบกที่ 39

     

ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ในการฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนระดับมณฑลทหารบก ตามแนวความคิดในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในห้วงวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ ไพร์ด โฮเทล พิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป