“เชียงราย”ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกภาคเหนือตอนบน2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (ชมคลิป)

“เชียงราย”ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกภาคเหนือตอนบ…

Read More

“อิตัลไทย เซ็นเตอร์ เชียงใหม่” ศูนย์บริการเครื่องจักรกลหนักแบบครบวงจร เปิดให้บริการแล้วที่อำเภอสารภี (ชมคลิป)

อิตัลไทยอุตสาหกรรม เปิด “อิตัลไทย เซ็นเตอร์ เชียงใหม่” ศูนย์จัดจำหน่ายและให้บริการหลัง การ…

Read More

จันทบุรีแถลงข่าวจัดงาน เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020” International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2020

จันทบุรีแถลงข่าวจัดงาน เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2020” Inte…

Read More