ชัยภูมิ กมธ สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ศึกษา ดูงานและจัดสัมมนาการใช้เทคโนโลยี่การสื่อสารทางการแพทย์. การป้องกันและการรักษาโรค (ชมคลิป)

ชัยภูมิ กมธ สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ศึกษา ดูงานและจัดสัมมนาการใช้เทคโนโลยี่การสื่อสารทางก…

Read More

ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการ “หมอหมู่บ้านสืบสานต่อแนวทางพระราชดำริ”

ระยอง-เทศบาลเมืองมาบตาพุดเปิดโครงการ “หมอหมู่บ้านสืบสานต่อแนวทางพระราชดำริ”   เมื่อวั…

Read More