ก.แรงงาน รับมอบชุดอุปกรณ์เพื่อการอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศจากสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน รับมอบชุดอุ…

Read More

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 นำนโยบายกองทัพบกให้หน่วยขึ้นตรงลงพื้นที่ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ช่วยเหลือพี่น้อง เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบช่วงโควิด -19 (ระลอก 3) อย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่น – ผบ.ร.8 นำนโยบายกองทัพบกให้หน่วยขึ้นตรงลงพื้นที่ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรฟื…

Read More

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 จัดแข่งขันการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ระดับหมวดปืนเล็ก ของหน่วยฝึกให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ แบบทหารราบ เพื่อเตรียมรองรับภารกิจในอนาคต ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (ระลอก 3) อย่างเคร่งครัด

นครพนม – ผบ.ร.3 พัน.3 จัดแข่งขันการฝึกทักษะเพื่อทำการรบให้ชนะ (เดินเร่งรีบ) ระดับหมว…

Read More

ผบ.ทร.เปิดตัวเรือแตงโมพลังงานไฟฟ้า อายุ 50 ปี พร้อมทดลองแล่นรับ/ส่งผู้โดยสาร ในแม่น้ำเจ้าพระยา

ผบ.ทร.เปิดตัวเรือแตงโมพลังงานไฟฟ้า อายุ 50 ปี พร้อมทดลองแล่นรับ/ส่งผู้โดยสาร ในแม่น้ำเจ้าพ…

Read More

เชียงใหม่-รอง ผบช.ภ.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน

รอง ผบช.ภ.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ จุดตรวจพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนใน พร้อมกำช…

Read More