ชูนโยบาย3S-เกษตร4.0 ยืนยันพร้อมเป็นแหล่งอาหารสำรองอาเซียนและครัวโลก

ชูนโยบาย3S-เกษตร4.0 ยืนยันพร้อมเป็นแหล่งอาหารสำรองอาเซียนและครัวโลก ไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีค…

Read More

ชุมพร – ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ชุมพร – ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 ตำรวจภูธรจังหวัดชุม…

Read More

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดยานนาวา

คณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดยานนาวา เม…

Read More