24/07/2024

@siamfocustime

สตูล กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมพบปะเสวนาสื่อมวลชนจังหวัดสตูล เพื่อจัดตั้งครอบครัวข่าว กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสตูล ในการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนและช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของกองทัพ

สตูล กอ.รมน.ภาค 4 จั...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป