27/02/2024

@siamfocustime

ร้อยเอ็ด…ศรัทธาบารมี…พระอาจารย์ต้อม วัดท่าสะแบง  พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ถวายที่ดิน จำนวน  40 ไร่ แด่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

ร้อยเอ็ด…ศรัทธาบารมี...