ปทุมธานี-จัดฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดฝึกอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดั…

Read More

ลำพูน-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เปิด”งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละปูน” (ชมคลิป)

ลำพูน-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 เปิด”งานเทศกาลต๋ามประทีปส่องไฟ วิถี 3 ไต บ้านธิ หละ…

Read More

คนป่วยโรคโควิด-19 “บุญลือ” ลั่น เราไม่ทิ้งกัน ลุยบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยกว่าสองพันราย

คนป่วยโรคโควิด-19 “บุญลือ” ลั่น เราไม่ทิ้งกัน ลุยบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยกว่าสองพันราย เมื่อวันท…

Read More

กองเรือยุทธการแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.กร. ที่ต้องการเห็นผลใน 100 วันแรก และมอบนโยบายเร่งด่วน สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

กองเรือยุทธการแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ผบ.กร. ที่ต้องการเห็นผลใน 100 วันแรก และมอบนโยบ…

Read More