15/04/2024

การศึกษา

วชช.สตูลมองไกลจัดการศึกษาบูรณาการ เครดิตแบงค์ กับการทำงาน (WIL) สาขาการท่องเที่ยว และบริการ แก่ นร.ชาติพันธุ์ อูรักลาโว้ย ต่อยอด อนุปริญญาตรี จบครบปีครึ่ง

วชช.สตูลมองไกลจัดการ...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป