“สัมมนาการณ์” ชูปลูกฝังทักษะ AI นักเรียนไทยก้าวทันโลก

“สัมมนาการณ์” ชูปลูกฝังทักษะ AI นักเรียนไทยก้าวทันโลก ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศ…

Read More

ระยอง-มอบเงินรางวัลนักเรียนเข้าร่วมประกวดแต่งกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2564 กระตุ้นความสนใจของเยาวชนแต่งกลอนในแบบสุนทรภู่กวีเอกของโลก (มีคลิป)

ระยอง-มอบเงินรางวัลนักเรียนเข้าร่วมประกวดแต่งกลอนสุนทรภู่ ประจำปี 2564 กระตุ้นความสนใจของเ…

Read More

ขอนแก่น – อาชีวะฯ ร่วมพันธมิตร พัฒนาหลักสูตร AI for VEC ให้มีความทันสมัยแบบครบถ้วนสมบูรณ์

ผลมาจากการทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผู้ประกอบ…

Read More