กระบี่-ผู้ว่าฯกระบี่สั่งตรวจสอบด่วนหลังชาวบ้านรองเรียนโรงงานปาล์มปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน ม.5 ทับปริก ให้แก้ไขภายใน 30 วัน

กระบี่-ผู้ว่าฯกระบี่สั่งต...