27/09/2023

สาธารณสุข

กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำร่อง “นับหนึ่ง” คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเปิดมิติใหม่ “สุขสำราญนิทราคลินิก” เน้นการรักษาแบบองค์รวมครบวงจร

กรมการแพทย์แผนไทยฯ น...

You may have missed