ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังพลของเรือในกองเรือยุทธการ ที่ออกปฏิบัติราชการชายแดนในพื้นที่หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังพลของเรือในกองเรือยุทธการ ที่ออกปฏิบัติ…

Read More

สงขลา-บิ๊กโจ๊กลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามความคืบหน้าโครงการ “สมาร์ท เชฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAFETY ZONE 4.0)

สงขลา-บิ๊กโจ๊กลงพื้นที่หาดใหญ่ ติดตามความคืบหน้าโครงการ “สมาร์ท เชฟตี้ โซน 4.0” (SMART SAF…

Read More

นราธิวาส-ผู้การทหารพรานตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นราธิวาส-ผู้การทหารพรานตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   ณ ฐาน…

Read More

ระยอง-“บิ๊กโจ๊ก”ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการสมาร์ทเชฟตี้โซน 4.0 นวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันอาชญากรรม ของ สภ.เมืองระยอง พร้อมเน้นย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเหตุ (มีคลิป)

ระยอง-“บิ๊กโจ๊ก”ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการสมาร์ทเชฟตี้โซน 4.0 นวัตกรรมเทคโนโลยีป้องกันอาช…

Read More