กรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวออนไลน์เผยความคืบหน้าโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19 ดำเนินการได้ตามแผน เกษตรกรสามารถลดต้นทุน

กรมส่งเสริมการเกษตร แถลงข่าวออนไลน์เผยความคืบหน้าโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ร…

Read More

ไทย..โชว์ ! ศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บนเวทีโลก GCA+20 ชูธง SDGs นำภาคประมงสู่การพัฒนายั่งยืน

ไทย..โชว์ ! ศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บนเวทีโลก GCA+20 ชูธง SDGs นำภาคประมงสู่การพัฒนาย…

Read More

เพิ่มศักยภาพกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพชรบุรี ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinerisation policy)

เพิ่มศักยภาพกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพชรบุรี ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinerisation policy) &n…

Read More

สงขลา-กยท.นาทวี ให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ การปลูกโกโก้แซมในสวนสร้างรายได้เสริม

สงขลา-กยท.นาทวี ให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ การปลูกโกโก้แซมในสวนสร้างรายได้เสริม   วัน…

Read More

ปทุมธานี-สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกชวนเกษตรปลูกกระท่อม1ล้านต้นพร้อมรับซื้อแปรรูปส่งออกต่างประเทศ

ปทุมธานี-สมาคมผู้ปลูกพืชทางเลือกชวนเกษตรปลูกกระท่อม1ล้านต้นพร้อมรับซื้อแปรรูปส่งออกต่างประ…

Read More