อำนาจ​เจริญ​ เปิดศูนย์เรียนรู้โชคมูลพันธ์​ เพี่อนำเสนอการทำเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว (ชมคลิป)

อำนาจ​เจริญ​ เปิดศูนย์เรียนรู้โชคมูลพันธ์​ เพี่อนำเสนอการทำเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มรายได้ให้แก…

Read More

ปทุมธานี-นักปราชญ์ จังหวัดปทุมธานีร่วมประชุมหารือ (ชมคลิป)

ปทุมธานี-นักปราชญ์ จังหวัดปทุมธานีร่วมประชุมหารือ   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ฟาร์มเห็ด…

Read More

#สุรินทร์# กอ.รมน.สุรินทร์ จัดอบรม โครงการ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย”ห่มดินปกดิน” ตามศาสตร์พระราชา (ชมคลิป)

#สุรินทร์# กอ.รมน.สุรินทร์ จัดอบรม โครงการ การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย”ห่…

Read More

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เชื่อมสัมพันธ์ชายแดนไทย-มาเลเซีย ตามโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดน ไทย – มาเลเซีย ประจำปี 2562 (ชมคลิป)

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เปิดศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีให…

Read More

องคมนตรีเปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรีเปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …

Read More