ม.สงขลานครินทร์ มุ่งช่วยเหลือสังคม เปิดพื้นที่แบ่งปันต้นกล้า หนุนเกษตรในเมือง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ …

Read More

กาฬสินธุ์-สหกรณ์กาฬสินธุ์จัดเงินสงเคราะห์ขุดบ่อบาดาลต้านภัยแล้ง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ สนับสนุนสมาชิกนอ…

Read More

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการ…

Read More

กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวทาง เกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) รุ่นที่ 3

กองเรือยุทธการ จัดอบรมพลทหาร ให้ความรู้ ปลูกฝังศาสตร์พระราชา เพื่อนำพาสู่การปฏิบัติตามแนวท…

Read More

ชลบุรี เปิด โครงการถนนกินได้ และศูนย์ปีนสุขชุมชน แปลงโคก หนอง นา โมเดล ให้ประชาชนเข้าเก็บพืชสวนครัวฟรีได้ทุกวัน (ชมคลิป)

รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ในพิธีเปิดป้าย “โครงการถนนกินได้ และศูนย์ปีนสุ…

Read More