16/06/2024

เศรษฐกิจพอเพียง

ปทุมธานี ผู้นำเยาวชนปทุม 80 เข้าศึกษาดูงานตามแนวทางพระบรมราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง(ศปร.)

ปทุมธานี ผู้นำเยาวชน...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป