#สุรินทร์#ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน หลังรับพ่อแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา และเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทาน จากโครงการทหารพันธุ์ดี สู่ประชาชน ในพื้นที่ชายแดน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ (ชมคลิป

#สุรินทร์#ผบ.กกล.สุรนารี ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน หลังรับพ่อแม่พันธุ์ปลานิลจิต…

Read More

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 (ชมคลิป)

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มหกรรมรวมพล…

Read More

เพชรบูรณ์-อำเภอวังโป่งจัดกิจกรรม” เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ” (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์-อำเภอวังโป่งจัดกิจกรรม” เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน “ &nbs…

Read More

จันทบุรี-เกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ (ชมคลิป)

จันทบุรี-เกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ภายใต้มาต…

Read More

#สุรินทร์#หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ประกอบพิธีพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ชมคลิป)

#สุรินทร์#หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี ประกอบพิธีพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากส…

Read More