16/06/2024

เดือน: เมษายน 2024

พังงา-นอภ.ตะกั่วป่าเร่งระดมช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้งขยายวงกว้างเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวกระทบหนัก จนท.มั่นใจช่วยได้เต็มที่

พังงา-นอภ.ตะกั่วป่าเ...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป