18/05/2024

เดือน: เมษายน 2024

ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรม “กรมราชทัณฑ์” ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ และท่อระบายน้ำที่ดีสู่สังคม ณ ชุมชนหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอธัญบุรี

ปทุมธานี รัฐมนตรีว่า...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป