18/05/2024

เดือน: พฤษภาคม 2024

สตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จัดโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สตูล สำนักงานพัฒนาชุ...

ลพบุรี จัดอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การทำอาหารพร้อมทาน และประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพหวังยกระดับศักยภาพผู้ถูกคุมประพฤติให้มีอาชีพที่มั่นคงและไม่กระทำผิดซ้ำ

ลพบุรี จัดอบรมวิชาชี...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป