22/09/2023

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา และปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรของสำนักงานฯ ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจให้สำเร็จลุล่วง และได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานฯ โดยมี นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น นางสาวสิรียากร ภัทร์ธนะวัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

You may have missed