22/09/2023

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะสังเกตการณ์การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะสังเกตการณ์การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ สังเกตการณ์การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง และรับฟังรายงาน จากนายใจเพชร สาครพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง และนางสาวเพ็ญประภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าว ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

You may have missed