22/09/2023

ผบ.ตร.เป็นประธานปิดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” ในแคมเปญ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด”

ผบ.ตร.เป็นประธานปิดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” ในแคมเปญ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” เสริมสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นแบบอย่างที่ดี นำหลักธรรมมาปฏิบัติและปรับใช้ในการบริหารงาน บริหารคน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล จัดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” ในแคมเปญ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม รับฟังการบรรยายธรรมะพิเศษ โดยมี พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ตลอดโครงการ

วันนี้ (31 ส.ค.66) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” ในแคมเปญ “สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด” โดยมี พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล (ผบช.สกพ.) , พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร./โฆษก ตร. , พล.ต.ต.มนเทียร พันธ์อิ่ม รอง ผบช.สกพ. , พล.ต.ต.บริสุทธิ์ นุศรีวอ ผู้บังคับการกองทะเบียนพล และผู้เข้าร่วมโครงการเป็นข้าราชการตำรวจระดับ พ.ต.อ.ขึ้นไป จำนวน 100 คน ร่วมพิธีปิด ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ “ธรรมะปฏิบัติเพื่อสร้างผู้นำหน่วย สำหรับข้าราชการตำรวจ” สำนักงานกำลังพลจัดขึ้นตามดำริของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน นำหลักธรรมมาปฏิบัติและปรับใช้ในการบริหารงาน บริหารคน และการดำรงชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริง ทำให้เป็นชีวิตที่ดีมีความสุข ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว และมีหลักคิดที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศในด้านบวก และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการตำรวจ อันถือเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพกำลังพล ตลอดจนเป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม

You may have missed