22/09/2023

กำแพงเพชร – นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่ ตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่

.กำแพงเพชร – นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่ ตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่

ที่วัดกำแพงเพชร (ธรรมยุต) ต.ในเมือง อ.เมืองฯ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระ เนื่องในวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่ ตามโครงการ ผู้ว่าพาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ วันพระใหญ่ โดยมี นายชัยพฤติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ และว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

สำหรับโครงการ ผู้ว่าพาทำบุญ ในวันธรรมสาวนะ(วันพระใหญ่) เป็นโครงการที่ นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร มีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตรร่วมกัน ได้ขัดเกลาจิตใจ ได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน และยังเป็นการส่งเสริมสร้างพลังศรัทธาทั้งด้านวัฒนธรรมและศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

You may have missed