24/07/2024

เชียงใหม่-พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ”วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุน การขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 , รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นายศรันย์ วรรณรัตน์ ประธานที่ปรึกษาจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ ,หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายภาคประชาชนจำนวนกว่า 300 คน ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายศรันย์ วรรณรัตน์ ประธานที่ปรึกษาจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์การรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำให้ได้รับการขานรับจากสังคม โดยใช้หลักการมีความต่อเนื่อง มีข้อมูลวิชาการรองรับอย่างจริงจัง และมีแผนงานรองรับอย่างเป็นระบบ มีการประสานงานกลุ่มเป้าหมาย 3 อันดับแรก เพื่อให้ร่วมกันรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสื่อมวลชน ผู้มีอำนาจตัดสินใจในภาครัฐ รวมทั้งโรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนโดยจุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ และเนื่องด้วยในวันที่ 31 พฤษภาคม องค์การอนามัยโลกก็ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของมวลมนุษย์ ให้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ได้ทำลายล้างทั้งสภาพเศรษฐกิจ และสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิง และได้กำหนดคำขวัญวันงดสูบบุรี่โลกปีพุทธศักราช 2566 ไว้ว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติดอันตราย”

จุดจัดการจังหวัดเชียงใหม่ในนามของ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความสำคัญของวันงดสูบบุหรี่ ดังนี้

เวทีเสวนาวิชาการ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนจริงหรือ โดยสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ การแสดงชุด รวมพลังคน Gen Z ไม่สูบ โดยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดนิทรรศการโดยองค์กรภาคีเครื่อข่าย จำนวน 13 องค์กร ประกอบด้วย โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จำนวน 15 โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ จำนวน 2 โรงเรียนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานกรมควบคุมโรค จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมนักสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีมอบโล่รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัด และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ จำนวน 104 รายการ

 

นภาพร/เชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป