18/07/2024

5 อันดับ จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด

5 อันดับ จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ 5 อันดับ
จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุด ดังนี้

อันดับ

จังหวัด

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

ร้อยละ

1

ลำพูน

333,392

287,556

86.25

2

เพชรบุรี

388,760

328,578

84.52

3

พัทลุง

417,460

352,577

84.46

4

นครปฐม

739,715

617,774

83.52

5

ฉะเชิงเทรา

575,796

477,004

82.84

 

ราชบุรี

682,471

565,364

​​สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 มีจำนวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง39,514,973 คน และแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 39,514,964 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกครั้งที่ผ่านมา

———————————-

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป