21/07/2024

กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

กรรมการการเลือกตั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวเสาวนีย์ จิระวุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา และปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นางสาวอรัญญา ณ ลำพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป