24/07/2024

สมุทรสงคราม-ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีอูฐกัดนักท่องเที่ยวในวัดบางกุ้ง

สมุทรสงคราม-ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีอูฐกัดนักท่องเที่ยวในวัดบางกุ้ง
นายสัตวแพทย์เชิงชาญ พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนนายอำเภอบางคนที นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบกรณีอูฐกัดนักท่องเที่ยวในบริเวณสวนสัตว์วัดบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ทั้งนี้ ผลจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของวัดบางกุ้ง แจ้งว่าทางวัดได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเพิ่มป้ายเตือนนักท่องเที่ยวอีก จำนวน7ป้าย บริเวณคอกสัตว์ รวมทั้งเพิ่มความสูงของคอกสัตว์ให้เหมาะสมไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว และแจ้งให้ผู้ดูแลสัตว์ควบคุมกำกับอูฐให้มีความปลอดภัยตลอดการเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชม ซึ่งทางวัดบางกุ้งรับทราบและปฏิบัติตามทุกประการ
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป