21/07/2024

แม่ฮ่องสอน-สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ปลูกและบำรุงต้นไม้ ร่วมสร้างจิตสำนึกอนุกรัษ์ทรัพยากรป่าไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

แม่ฮ่องสอน-สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ปลูกและบำรุงต้นไม้ ร่วมสร้างจิตสำนึกอนุกรัษ์ทรัพยากรป่าไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ที่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี มีนายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นำ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในสังกัดร่วมกิจกรรม โดยมี พ.อ.สมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พ.ต.ต.ธีรภัทร หนูแก้ว ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง นายสงกรานต์ สันติกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจิตอาสาอำเภอแม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรม มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ต้นทรงบาดาล จำนวน 1,000 ต้น และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1,000 ต้น ร่วมกันรดน้ำต้นไม้บริเวณสองข้างทางสาธารณะอุทยานแห่งชาติสาละวิน นอกจากนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สะลาบ ด้วย
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้กำหนดให้วันวิสาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั่วประเทศ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต

สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป