21/07/2024

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 3 – 4 มิ.ย. 2566 เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 34 มิ.. 2566 เชิญวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าคูหากากบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลละสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

​​วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย

​​1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาแดง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เขตเลือกตั้งที่ 14อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เขตเลือกตั้งที่ 8อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร กรณีเลือกตั้งใหม่

​​6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เขตเลือกตั้งที่ 10อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​8. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท แทนตำแหน่งที่ว่าง

9. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เขตเลือกตั้งที่ 6
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​10. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เขตเลือกตั้งที่ 5
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​12. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิน เขตเลือกตั้งที่ 9 อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​13. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม แทนตำแหน่งที่ว่าง

​​สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นั้น ๆ

—————————————————————–

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป