21/07/2024

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยรับฟังการบรรยายสรุปในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยรับฟังการบรรยายสรุปในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสองพี่น้อง รับฟังการบรรยายสรุปในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปที่ผ่านมา และปัญหา อุปสรรค ในด้านต่างๆ ในการนี้ ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอำนาจ ผุสดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป