24/07/2024

แม่ฮ่องสอน-วงดนตรีปันฮัก ร่วมปันสุข สร้างเสียงเพลง ส่งต่อความสุขเพื่อช่วยเหลือสังคม

แม่ฮ่องสอน-วงดนตรีปันฮัก ร่วมปันสุข สร้างเสียงเพลง ส่งต่อความสุขเพื่อช่วยเหลือสังคม
ความคุ้นเคย ในเสียงเพลง ท่ามกลางการจับจ่ายซื้อของตลาดนัด ของวงดนตรี ปันฮักดนตรีจิตอาสาเพื่อการกุศล รวมตัวอีกครั้งจัดกิจกรรมเฉพาะกิจ เปิดหมวก ปันสุข ด้วยเสียงเพลง เพื่อเป็นสะพานบุญ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพติดบ้านติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องการความช่วยเหลือจากคนในชุมชนและสังคมรอบข้าง ซึ่งทุกวันนี้มี คนในชุมชนทั้งแกนนำชุมชน อสม.ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล ดังนั้นวงดนตรีปันฮักดนตรีจิตอาสาเพื่อการกุศล จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นสื่อในการสร้างสะพานบุญเชื่อมต่อความช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เปิดหมวกร้องเพลงบริเวณกาดปุ๊ด ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสมทบทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600 บาท โดยทางวงดนตรีปันฮักดนตรีจิตอาสา ได้มอบเงินให้กับผู้สูงอายุ นางสุจิตร คำภิไหล โดยญาติเป็นผู้รับมอบแทน และมีคณะกรรมการหมู่บ้านและอสม. เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการต่อไป
สำหรับวงดนตรีปันฮัก มี นายภคเดช วิชชโลกา หรือ ครูเอฟ เป็นหัวหน้าวงดนตรีวงปันฮัก ได้เปิดเผยว่า จุดประกายเริ่มต้นของการตั้งวงปันฮักนั้น ตั้งใจอยากทำตั้งแต่กลางปี 2559 ซึ่งตอนนั้น อยากทำเพื่อถวายในหลวง ช่วงที่พระองค์ท่านสวรรคต ประกอบกับทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีกิจกรรมถวายพระเกียรติ จึงได้พานักเรียนจากโรงเรียนกฤษณพรรณ ไปร้องเพลงถวายความอาลัย แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเป็นจุดเริ่มแรกก็เลยคิดอยากใช้ดนตรี ใช้เสียงเพลง เป็นกระบอกเสียง เป็นสื่อกลาง เป็นสายบุญ รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม และชุมชน โดยได้เริ่มเปิดตัวเล่นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 60 และเงินที่ได้รับบริจาคก้อนแรกของวงปันฮัก ก็ได้ช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้โดยส่งมอบผ่านให้กับทาง นายสืบศํกดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในตอนนั้น) เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท
สุกัลยา / ถาวร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป