22/07/2024

ชุมพร – ยื่นหนังสือผู้ว่าชุมพรขอให้ทบทวนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ชุมพร – ยื่นหนังสือผู้ว่าชุมพรขอให้ทบทวนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ประชาชนชาวจังหวัดชุมพรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอปโภค – บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง นำโดย นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ประธานชมรมนายก อปท.ชุมพร นายกอวยพร มีเพียน ยื่นหนังสือผู้ว่าชุมพรขอให้ทบทวนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อส่งต่อให้กับ นายกรัฐมนตรี  ตามที่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนท่าแชะ เมื่อปี พ.ศ.๒๕ ๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของจังหวัดชุมพรอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและคัดค้าน ทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เป็นระยะ เวลานานกว่าสิบปี

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=mGFsmhgbY6M[/embedyt]

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ในทุกๆปี ประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ลุ่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันแก้ปัญหาทุกปี ซึ่งเป็นปัญหาเดิมๆ เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่มีความยั่งยืนและถาวร

การดำเนินการโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำท่าแซะเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวชุมพรได้อย่างยั่งยืน และยังสามารถเป็น แหล่งต้นทุนก่อให้เกิดอาชีพใหม่ๆให้กับประชาชนได้อีกหลายๆอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อความ กินดีอยู่ดีของประชาชน

พวกเราชาวจังหวัดชุมพร จึงขอความเมตตาจากท่านนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)ได้โปรดพิจารณาทบทวนและดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของชาวจังหวัดชุมพร

ผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความเดือดร้องของชาวบ้านที่มาร่วมยื่นหนังสือร้องทุกข์ในวันนี้  นางจิระพันธ์ มากทอง อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 5 ไร่เป็นสวนทุเรียนได้รับความเดือดร้องไม่มีใช้ในการเกษตรและบริโภคและจำเป็นต้องซื้อน้ำมาใช้ในการเกษตรและบริโภคจึง วอนขอความเมตราให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลช่วยเหลือและแก้ไขให้กับประชาชนอย่างยังต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป