21/07/2024

ปทุมธานี วันวิสาขบูชา ชาวพุทธ5,000คนร่วมบุญตักบาตรรำลึกวันกำเนิดพระพุทธศาสนาในโลก

ปทุมธานี วันวิสาขบูชา ชาวพุทธ5,000คนร่วมบุญตักบาตรรำลึกวันกำเนิดพระพุทธศาสนาในโลก

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชาวพุทธจำนวน 5,000 คน ร่วมบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา รำลึกวันกำเนิดพระพุทธศาสนา วันสำคัญสากลของโลก พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ แลปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้ง องค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” วัดพระธรรมกายจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกิจกรรมงานบุญ 7 บุญใหญ่ เพื่อให้พุทธศาสนนิกชนได้สั่งบุญต่อเนื่องตลอดวัน ภาคเช้า ประกอบพิธีตักบาตรพระกว่า 1,000 รูป ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ ฯ ภาคสาย ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และประกอบพิธีบูชาข้าวพระ จากนั้น พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกล่าวคำถวายองค์พระประธาน และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย เป็นพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรเปรียญธรรม จำนวน 11 รูป ณ อุโบสถพระไตรปิฎก ต่อด้วยพิธีหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 สภาธรรมกายสากล จากนั้น ภาคเย็นเป็นพิธีจุดวิสาขประทีป และจุดประทีปแปรอักษรเป็นภาพ “ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน” ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วยพิธีสวดธรรมจักรฉลองชัย ครบ 5,399,999,999 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระรัตนตรัย และมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันวิสาขบูชาด้วย “นอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทยแล้ว วัดพระธรรมกาย ร่วมกับองค์กรพุทธนานาชาติจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในต่างประเทศด้วย อาทิ ร่วมกับรัฐบาลเนปาล คณะกรรมการลุมพินี คณะสงฆ์เนปาล วัดไทยลุมพินี และคณะสงฆ์นานาชาติทุกนิกาย จัดสวดพระปริตร เดินธรรมยาตรา จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประเทศเนปาล ร่วมกับคณะสงฆ์ ประเทศมาเลเซีย และ Dhammakaya meditation center of Selangor ประกอบพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ร่วมกับชุมชนชาวพุทธในรัฐนิวเซาท์เวลส์ จัดงานฉลองวิสาขบูชานานาชาติ ‘THE AUSTRALIAN OBSERVANCE OF THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK’ ณ วัด Phuoc Hue นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ร่วมจัดเทศกาลโคมดอกบัว (Lotus Lantern Festival 2023) เพื่อเฉลิมฉลองงานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 เกาหลี ร่วมกับคณะรัฐบาล และชาวพุทธเวียดนาม จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ณ วัดบาหว่าง ประเทศเวียดนาม ซึ่งชาวพุทธร่วมงานกว่า 60,000 คน ร่วมรัฐบาลอินโดนีเซีย จัดงาน WAISAK NASIONAL LIGHT OF PEACE พิธีจุดโคมประทีป วันวิสาขบูชา ณ มหาเจดีย์บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย และจัดงานวิสาขบูชามองโกเลีย ครั้งที่ 16 ด้วยการจุดประทีป 3,116 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศมองโกเลีย เป็นต้น” พระครูสมุห์สนิทวงศ์กล่าว

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป