20/07/2024

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ที่บริเวณบึงสามหวาย บ้านมะกอกหวาน ม.7 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมมีการร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา
ณ บริเวนบึงสามหวาย บ้านมะกอกหวาน หมู่7 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร การจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 นั้น ทางนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัด , นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดฯ , พันเอกเสมอ แจ่มใส รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดฯ , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฯ , เหล่ากาชาดจังหวัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวด้วย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บริเวณบึงสามหวาย ช่วยให้ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมีความร่มรื่นและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่บึงสามหวาย โดยภายในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น เกิดความรักความสามัคคีในการกิจกรรมร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป