24/07/2024

สมุทรสงคราม -จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 กุ้งกุลาดำ 700,000 ตัวเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

สมุทรสงคราม -จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 กุ้งกุลาดำ 700,000 ตัวเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ
วันนี้(3 มิถุนายน 2566) นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน
เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกราบบังคมทูลถึงการจัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ ท่าน้ำวัดบุญนาคประชาสรรค์ ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา มีพระปลัดสมชาย ฐานะกะโร เจ้าอาวาสวัดบุญนาคประชาสรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนางมณีรัตน์ พรหมเขียว ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย/เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประชาชนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ
ต่อด้วย นายบัณฑิต กุลละวณิชย์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานวัตถุประสงค์การ จัดพิธีจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ได้มีการกระจาย ไปในพื้นที่ตำบลบางขันแตก ตำบลคลองโคน ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 700,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฝ่ายฝั่งสมุทรสงคราม จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำณ ท่าน้ำวัดบุญนาคประชาสรรค์
กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป