22/07/2024

สมุทรสงคราม-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สมุทรสงคราม-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566
วันนี้( 3 มิถุนายน 2566)ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนางมณีรัตน์ พรหมเขียว นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด/รองประมาณแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี ต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
จากนั้น พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) เป็นประธานสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ รวมจำนวน 46 รูป ออกร่วมรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนพรรษา 45 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเฉลิม พระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล
อย่างไรก็ตาม ได้เปิดให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมพิธีได้ลงนามถวาย พระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ด้วย

กวีชัย/สมุทรสงคราม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป