21/07/2024

หนองบัวลำภู – หน่วยงานสนธิกำลังตรวจสอบการจำหน่ายชุดไทยธรรม และชุดสังฆทานในช่วงก่อนวันวิสาขบูชา

หนองบัวลำภู – หน่วยงานสนธิกำลังตรวจสอบการจำหน่ายชุดไทยธรรม และชุดสังฆทานในช่วงก่อนวันวิสาขบูชา
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู ,สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ,ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายชุดไทยธรรม และชุดสังฆทาน ในช่วงก่อนวันวิสาขบูชา ณ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย จำหน่ายสินค้าที่บรรจุในชุดไทยธรรม และชุดสังฆทานที่จำหน่ายราคาไม่เกินราคาจำหน่ายปกติ ให้ประชาชนเปรียบเทียบคุณภาพ ชนิด และปริมาณกับราคาสินค้าได้ พบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ วันหมดอายุ และราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรม
และชุดสังฆทานรวมทั้งค่าภาชนะบรรจุ และวัสดุตกแต่ง ครบถ้วน ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 อย่างเคร่งครัด และสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการ โดยราคาจำหน่ายตั้งแต่ ราคา 45 – 450 บาท ชุด (ตามแต่รายการสินค้าที่บรรจุด้านใน) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด และยังไม่พบผู้จำหน่ายบรรจุสินค้าในชุดสังฆทานไม่ได้คุณภาพแต่อย่างใด
นายวรรธนะ ทองดี รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป