22/07/2024

ปทุมธานี งดงามจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาที่เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกาย

ปทุมธานี งดงามจุดวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชาที่เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. ที่พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระวัดพระธรรมกายและศิษยานุศิษย์ร่วมกันจุดวิสาขประทีป และจุดประทีปแปรอักษรเป็นภาพ “ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน” และร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วยพิธีสวดธรรมจักรฉลองชัย ครบ 5,399,999,999 จบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา บูชาพระรัตนตรัย และมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
บรรยากาศในพิธีจุดวิสาขประทีปในช่วงค่ำและเวียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือวาระโอกาสนี้ ร่วมกันสร้างภาพแห่งสันติให้บังเกิดขึ้น โดยผ่านพิธีกรรมอันสงบของวันวิสาขบูชาในปีนี้ พร้อมทั้งน้อมแสงประทีปของเปลวไฟเข้าไปส่องสว่างในกลางใจ ในขณะที่ทุกคนสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยไปพร้อมกับใจที่ทำสมาธิภาวนา ด้วยปรารถนาที่จะส่งต่อแสงแห่งสันติภาพภายใน ให้ไปบังเกิดแก่ชาวโลกทุก ๆ คนพร้อมกัน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ แลปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยองค์การสหประชาชาติรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวล มนุษย์ทั้งหลายในโลก จะเห็นได้จากการยกเลิกแบ่งชนชั้นวรรณะ ซึ่งเท่ากับเป็นการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อรำลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีกิจกรรมงานบุญ 7 บุญใหญ่ ได้แก่ 1.พิธีตักบาตรพระ, 2.พิธีบูชาข้าวพระ, 3.พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต 11 รูป, 4.พิธีหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2, 5.พิธีจุดวิสาขประทีป, 6.พิธีเวียนประทักษิณ และ 7.พิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อให้พุทธศาสนนิกชนได้สั่งบุญต่อเนื่องตลอดวัน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป