18/07/2024

ตาก – วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมพร้อมพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก พระกริ่งฉอดมงคลและองค์พระวิษณุกรรมประสิทธิ์ รุ่นที่1

ตาก – วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมพร้อมพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก พระกริ่งฉอดมงคลและองค์พระวิษณุกรรมประสิทธิ์ รุ่นที่1
ที่บริเวณโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันต้อนรับ นายมนู คุ้มกล่ำ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะภาคเหนือ 4 , ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร,ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปง,ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์,ผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ,รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง ,พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ พ.ต.ท.ไพศาล คล้ายแก้ว สารวัตรป้องกันปราบปราม นายสมเกียรติ สุริยา ที่ปรึกษานายกเทสมนตรีและภาคเอกชน นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดสามัคคีการกุศล นายสุระชัย วีระสมเกียรติ ประธานสโมสรโรตารี่แม่สอด-เมืองฉอด ที่ได้พร้อมใจกัน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมพร้อมพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษก พระกริ่งฉอดมงคลและองค์พระวิษณุกรรมประสิทธิ์ รุ่นที่1 พิธีเริ่มจากนายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าพระพุทธมนต์ ต่อด้วย พิธีบวงสรวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (คติทางพราหมณ์) และการเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอพบพระ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสันติ อิทนิล ปลัดอำเภอผู้แทนนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาและสมาทานศีล พระสงฆ์ให้ศีล อาราธนาพระปริตร ชุมนุมเทวดา เจริญพระพุทธมนต์ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธีในช่วงเช้า สำหรับในช่วงบ่ายเป็นพิธีเทวาภิเษก โดยหลวงปู่ราม ปรักกโม ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้จุดเทียนชัยเริ่มสวดพุทธาภิเษก โดยพระเถราจารย์จำนวน ๔ รูปเริ่มประกอบพิธีปลุกเสกอธิษฐานจิต โดยพระเถราจารย์ ๑๙ รูปเช่น พระราชภาวนาพิธาน ,ครูบาอินแก้ว กาวิโร,หวงพ่ออำนาจ,พระครูปลัดเชาว์,หลวงปู่ราม,พระอาจารย์สุธรรม,พระครูวิศสลศาสนกิจ,พระครูนันท พลาภิรม,พระปลัดวัชระหลวงพ่อต้นน้ำพระครูประโชติและพระครูสมุห์มานพ ร่วมกันบริกรรมคาถา สวดคาถาดับเทียนชัย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรมแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำ รับพร กราบลาพระ เป็นเสร็จสิ้นพิธี สำหรับพระวิษณุกรรมหรือ พระเพชรฉลูกรรม เป็น เทวคานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมาพระวิศวกรรมรับเทวโองการต่าง 1 จากพระอินทร์ เพื่อสร้าง อุปกรณ์ สิ่งของ อาคาร ต่าง ๆ มากมาย เป็นผู้นำวิชาช่าง มาสอนแก่มนุษข์ นับแต่นั้นมามนุษข์จึงรู้จักการสร้างและใช้งานสิ่งของต่ง ๆ จนมีการพัฒนารูปแบบมาจนถึงปัจจุบันนี้ช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความคารพบูชพระวิศากรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โคยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน โดยนิยมสร้างอยู่สองท่า คือ ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือ ดิ่ง และทำประทับยื่นมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉากที่มาขององค์พระวิษณุกรรมทั้ง 2 ท่านี้ พอขยายความได้ว่า หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้าง มักอยู่ในท่ายืนมือถือลูกดิ่งและไม้เมตรหรือไม้วา อันเป็นเครื่องมือของช่างก่อสร้างมาแต่สมัยโบราณซึ่งช่างทั้งหลายทราบดีว่าเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระยะ วัดความเที่ยงตรง แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นยังแฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต คือความแน่นยำเที่ยงตรง ไม่เอนเอียงในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่มาของช่างที่คื คือความมีคุณธรรมประจำใจ หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่างก่อสร้างอยู่ด้วย มักจะใช้ท่านั่ง เข้าใจว่าผู้สร้างคงจะชี้ให้เห็นเด่นชัดถึงสถาบันผู้ผลิตช่างก่อสร้าง อันเป็นช่างเก่าแก่มีมาแต่ก่อนแล้ว ///////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป