21/07/2024

ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32

ประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32

(6 มิ.ย.66) ณ โรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประชุมอธิบดีศุลกากร อาเซียน ครั้งที่ 32
นายพชร เปิดเผยว่า การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 32 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบผสม ประกอบด้วย ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาศุลกากรอาเซียนของคณะทำงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีศุลกากรอาเซียน จำนวน 5 คณะทำงาน ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานด้านศุลกากรอาเซียน (ASEAN Coordination Committee on Customs : CCC)

คณะทำงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพิธีการศุลกากร (Customs Procedures and Trade Facilitation Working Group : CPTFWG) คณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามทางศุลกากร (Customs Enforcement and Compliance Working Group : CECWG) คณะทำงานด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทางศุลกากร (Customs Capacity Building Working Group : CCBWG) และคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบ(ASEAN Single Window (ASEAN Single Window Steering Committee : ASWSC)


อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างศุลกากรอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และองค์การศุลกากรโลก เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติ และประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร รวมถึงการหารือร่วมกับตัวแทนจากภาคเอกชน ได้แก่ EU-ASEAN Business Council และ US-ASEAN Business Council เพื่อรับทราบประเด็นต่าง ๆ และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน โดยจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมทั้งเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค อีกด้วย


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป