21/07/2024

ชลบุรี-ชาวบ้าน-นักเรียนบ้านภูไทร-เขาไม้แก้ว วอนสื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือ หลังโครงการทำถนนของกรมทางหลวงชนบทไม่คืบ ทำชุมชนกว่า 100 หลังคาเรือนอยู่กินกับฝุ่นนานกว่า 4 ปี

ชลบุรี-ชาวบ้าน-นักเรียนบ้านภูไทร-เขาไม้แก้ว วอนสื่อเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือ หลังโครงการทำถนนของกรมทางหลวงชนบทไม่คืบ ทำชุมชนกว่า 100 หลังคาเรือนอยู่กินกับฝุ่นนานกว่า 4 ปี

วันที่ 7 มิ.ย.66 กลุ่มชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านภูไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รวมกลุ่มกันร้องเรียนสื่อมวลชน หลัจากประสบปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันจากผลพวงของการดำเนินการโครงการภาครัฐมาเป็นเวลานานหลายปี

ด้วยกรมทางหลวงชนบทได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนจากจังหวัดระยองตัดผ่านพื้นที่บ้านภูไทร ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อเข้าถนนสาย 331 ชลบุรี-ระยอง ระยะทางรวมประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต 2 ช่องทางการจราจร

แต่หลังจากภาวะโควิด-19 ที่แพร่ระบาด ทำให้ต้องมีการหยุดชะงักการดำเนินการเรื่อยมาตามนโยบายของรัฐ ก่อนจะมีการขยายเวลาให้การดำเนินการมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าผู้รับเหมาไม่ได้ดำเนินการโดยตลอด ทำให้งานมีความล่าช้าและส่งผลกระทบจากฝุ่นละอองในการทำถนนกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่รวมกว่า 100 หลังคาเรือน

ด้าน นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวร่วมกับนายจำเนียร กีทีปกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไม้แก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลในการหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า หลังรับทราบปัญหาแล้วได้เร่งรัดทวงถามไปกับตัวแทนบริษัทผู้รับเหมา ทราบข้อมูลว่าจะได้ลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง แต่สุดท้ายพบว่าไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด จนชาวบ้านต้องร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนำเสมอข่าวออกสู่สังคมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับและเร่งดำเนินการ

ปัญหาเกิดขึ้นประมาณ 4 ปี ชาวบ้านและเด็กนักเรียนต้องทนใช้ชีวิตกับฝุ่นละอองและสุ่มเสี่ยงในความไม่ปลอดภัยจากการทำถนน ที่ผ่านมาได้ร้องขอให้ผู้รับเหมานำน้ำมารดถนนเพื่อบรรเทาปริมาณฝุ่น แต่ก็หายไป อยากให้ช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วนไปก่อน เพราะในส่วนขอฃรถน้ำ ปภ.ต้องใช้ปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นอาจไม่เพียงพอ ก่อนเร่งรัดผู้เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการต่อไปจากนี้

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป