22/07/2024

กาชาดชวนให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566

กาชาดชวนให้โลหิต ให้ชีวิต ให้ประจำเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566

สภากาชาดไทย ชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566 ระหว่างวันที่ 12-16มิถุนายน 2566 พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566 แทนคำขอบคุณ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ

องศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ      เปิดเผยว่า วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง                              ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และ สมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT)เชิญชวนให้สภากาชาดทัวโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 19 วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566          
จัดขึ้นภายใต้สโลแกน “Give blood, give plasma, share life, share often ให้โลหิต ให้ชีวิต    
ให้ประจำ เพื่อสร้างความตระ.

หนักถึงการบริจาคโลหิต ให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัยสำหรับรักษาผู้ป่วยและเป็นการบริจาคอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันผู้บริจาคโลหิต 2566 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

บริจาคโลหิต พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2566 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง ในเขตกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ
ถ่ายคลิปวิดีโอ Tiktok สร้าง Content A B O AB เพราะเลือดทุกหมู่มีความสำคัญ ติด #WBDD2023 #วันผู้บริจาคโลหิตโลก2566 ลุ้นรับกระเป๋า Give more Blood, Save more lives จำนวน 20 รางวัล

ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 ต่อ 1101, 1760, 1761

สถานที่บริจาคโลหิต

ในโครงการ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป