26/07/2024

ชุมพร – ป.ป.ช. ชุมพร ร่วมกับเครือข่าย STONG ตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างถนน งบกว่า 83 ล้านบาท

ชุมพร – ป.ป.ช. ชุมพร ร่วมกับเครือข่าย STONG ตรวจสังเกตการณ์งานก่อสร้างถนน งบกว่า 83 ล้านบาท

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=MIuaC6_mNrU[/embedyt]

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดชุมพร กรณีงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ช. ชุมพร นำโดยนายประกอบ  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับเครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร นำโดยนางพันธ์ทิพย์  เอี้ยวสกุล ประธานโค้ชชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร นางทิพยรัตน์ ทิพย์มงคล ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอปะทิว และคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนสาย ชพ.4021 แยก ทล.3253 – บ้านมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

จากการรับฟังรายละเอียดการดำเนินโครงการจากเจ้าหน้าที่สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  และพื้นที่ดำเนินโครงการ พบว่าโครงการก่อสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตเส้นดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินงบประมาณ 83,900,000 บาท โดยโครงการกำหนดปริมาณงานขยายถนนแอสฟัลติกคอนกรีตกว้าง 7 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 2 เมตร ยาว 12.689 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงบริเวณทางแยกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มี หจก.เล็กเจริญก่อสร้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 86/2565 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เริ่มต้นสัญญา 20 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 24 พฤศจิกายน 2566 ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 554 วัน ระยะเวลาก่อสร้างที่ผ่านไปแล้ว 337 วัน คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 177 วัน ปัจจุบัน ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการภายในระยะเวลาตามสัญญา โดยมีผลการดำเนินงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 แผนงานสะสมร้อยละ 57.749 ผลงานสะสมสมร้อยละ 52.709 ช้ากว่าแผนร้อยละ -5.749 ทั้งนี้ ป.ป.ช. ชุมพร โดยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร ได้มีคำแนะนำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังติดตามต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป