18/07/2024

แม่ฮ่องสอน-เปตองสานฝันสู่ดอย ครั้งที่ 1 สมทบทุนช่วยเหลือประชาชนด้อยโอกาสและยากไร้

แม่ฮ่องสอน-เปตองสานฝันสู่ดอย ครั้งที่ 1 สมทบทุนช่วยเหลือประชาชนด้อยโอกาสและยากไร้

ที่ สนามกีฬาเปตองชั่วคราว ศาลาอเนกประสงค์บ้านไร่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายสุรเชษฐ์ พุ้ยน้อย นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาเปตองสานฝันสู่ดอย ครั้งที่ 1 โดยมี คณะกรรมการชมรมสานฝันสู่ดอยอำเภอแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ มีนักกีฬาเปตอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 25 ทีม ร.ต.อ.สุนทร สายเครื่อง ประธานชมรมสานฝันสู่ดอย กล่าวว่า ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเปตองสานฝันสู่ดอยในครั้งนี้ เพื่อหาเงินสมทบทุนเข้ากองทุนชมรมสานฝันสู่ดอยอำเภอแม่สะเรียง ในการดำเนินกิจกรรมการแจกมุ้ง ผ้าห่ม ให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสและยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความสามัคคีการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม ด้วย
ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป