24/07/2024

ชลบุรี-ประธานกรรมการเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ลงพบนายกเมืองพัทยาและผู้ประกอบการเมืองพัทยา รับฟังปัญหาอุปสรรคเรื่องการท่องเที่ยว

ชลบุรี-ประธานกรรมการเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย ลงพบนายกเมืองพัทยาและผู้ประกอบการเมืองพัทยา รับฟังปัญหาอุปสรรคเรื่องการท่องเที่ยว

ที่ เดอะนาว โฮเต็ล เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริเดช ประธานกรรมการเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย เป็นประธานประชุมรับฟังปัญหาต่างๆ ในพื้นที่กับผู้ประกอบการเมืองพัทยา โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะทำงาน ส่วนภาคธุรกิจนำโดย นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวพัทยา ชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนผู้ประกอบการเมืองพัทยา เข้าร่วมในครั้งนี้


นพ.พรหมมินทร์ เลิศสุริเดช ประธานกรรมการเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการถึงสิ่งที่สำคัญ เพื่อมารับรู้เรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในเชิงของกฎระเบียบ ที่จะทำให้เมืองพัทยา เป็นสถานที่ที่ดึงดูดการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมากขึ้น ข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายรายตัว ข้อจำกัดอำนาจบางเรื่องที่จัดการกันง่ายๆ ถ้าหากว่าเราได้เป็นรัฐบาลร่วมกับ 8 พรรคการเมือง เราจะช่วยกันแก้และคลี่คลายเรื่องเหล่านี้ เพียงปรับเรื่องข้อกฎหมาย

อาทิ เรื่องโรงแรมที่มีปัญหาเรื่องใบอนุญาต เรื่องของระบบการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ทางผู้ประกอบการก็ได้เสนอให้ทางเราได้รับฟัง และเชื่อว่ารูปแบบที่ได้นำเสนอนี้ ไม่เพียงแต่ใช้กับเมืองพัทยาเท่านั้น แต่สามารถใช้ได้กับกับเมืองท่องเที่ยวทั่วประเทศได้เช่นกัน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และตรงไหนที่จะเป็นโอกาสส่งรายได้ให้กับประชาชนอีกด้วย ในระหว่างนี้แม้เรายังไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ต้องร่วมกันหาทางและหารือเพื่อจะปลดสิ่งที่เป็นอุปสรรค สร้างประเทศให้เข้มแข็ง สร้างรายได้ให้ประชาชนโดยเร็ว

ซึ่งวันนี้ได้พบผู้ประกอบการหลายส่วน เพื่อรวบรวมปัญหา และทำการหารือกับคนที่เป็นเจ้าของเรื่อง จะได้รับทราบถึงปัญหาและคำตอบในการแก้ไข ซึ่งต้องนำไปประกอบกับภาพรวมภายในประเทศ นี่คือเป็นวิธีการทำงานของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ที่้ต้องรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป