21/07/2024

ลำปาง-จิตอาสา ๙๐๔ กอ.รมน.ลำปาง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ฯ

ลำปาง-จิตอาสา ๙๐๔ กอ.รมน.ลำปาง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ฯ

 


วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.อลงกต ดอนมูล หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลฯ นำกำลังพลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/จิตอาสา ๙๐๔ เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนและการดำเนินงานฯ

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป