24/07/2024

ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองเกินร้อยนำทีมลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เยี่ยมชมศูนย์พระเครื่องบารมีหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล

ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองเกินร้อยนำทีมลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เยี่ยมชมศูนย์พระเครื่องบารมีหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล

วันนี้( 13 มิถุนายน 2566) เวลา 11.00 น. ณ วัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ขับเคลื่อนบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นเดือนแห่ง การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness Month) เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ พยากรดินที่เป็นรูปธรรม ให้เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ในทุกพื้นที่

ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กิจกรรมทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อบำรุงดิน กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนขับเคลื่อนบทบาทระหว่างวัดและชุมชน และกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้านแชร์ความรู้ฟื้นฟูการอนุรักษ์ดิน ภายใต้แนวคิด อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน (Soils, where food begin) พร้อมมอบปัญญาบัตรให้แก่ พระอาจารย์ธนบดี ธมฺมทินโน เจ้าอาวาสวัดเหนืออุดรชัยสิทธิ์ ที่สำเร็จการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายการพัฒนา

โอกาสนี้ก่อนเดินทางกลับนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พระเครื่องบารมีหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ที่บ้านเลขที่ 60 หมู่3 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับศิษยานุศิษย์ที่เคารพและศรัทธาหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล พระนักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและนักพัฒนาอีก1รูปของเมืองร้อยเอ็ด

โดยมีนางพิกุล ปักสังขเณ นางลำพูน สุภารี และนางสาวพัชราภรณ์ วันโพนทอง ศิษยานุศิษย์หลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศล ให้การต้อนรับ ก่อนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะ จะได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอธวัชบุรีและเยี่ยมชมศูนย์พระเครื่องบารมีหลวงพ่อพระครูวิมลบุญโกศลในครั้งนี้ และเดินทางกลับในเวลาต่อมา สาธุ

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป