23/07/2024

ชลบุรี-เมืองพัทยาเสริมความรู้การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา

ชลบุรี-เมืองพัทยาเสริมความรู้การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา

มีรายงานว่า สำนักพัสดุและทรัพย์สินร่วมกับสำนักการศึกษา เมืองพัทยา จัดโครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านงานพัสดุ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาตลอดจนพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 13- 14 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 2

โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารพัสดุในระบบ E-GP การจัดทำงานการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ(ด้านทรัพย์สิน)

สำหรับการอบรมฯครั้งนี้ ได้รับความรู้จาก นางน้ำผึ้ง ชาลีชาติ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัสดุและทรัพย์สิน และคณะเป็นวิทยากรในการอบรม

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป