21/07/2024

แม่ฮ่องสอน-ผู้อพยพหนีภัยความไม่สงบ ทะลักเข้าแม่สะเรียง ขุนยวม จากสถานการณ์การสู้รบชายแดน

แม่ฮ่องสอน-ผู้อพยพหนีภัยความไม่สงบ ทะลักเข้าแม่สะเรียง ขุนยวม จากสถานการณ์การสู้รบชายแดน
เกิดการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงคะยา KA PDF KNDF พื้นที่รัฐคะยา ตรงข้าม บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ส่งผลให้มีผู้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทย
มีการรายงานสถานการณ์ชายแดน ว่า เวลา 05.30 น. ได้เกิดการสู้รบระหว่างทหารกะเหรี่ยงคะยา KA , PDF และ KNDF กับทหารเมียนมา พัน.คร.430 ( กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 430 ) บริเวณพื้นที่รัฐคะยา ตรงข้าม บ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้นการสู้รบได้ลุกลามมาจนถึงพื้นที่ รอยต่อระหว่างช่องทางบ้านเสาหิน อ.แม่สะเรียง และ ช่องทางห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม เบื้องต้น ทำให้มี ผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาร์ . อพยพหนีภัยจากพื้นที่
บ.กลาง และ บ.หม่าแจ๊ะ รัฐคะยาฯ ข้ามมายังฝั่งไทย บริเวณ ช่องทางเสาหิน อ.แม่สะเรียงฯ และช่องทางห้วยต้นนุ่น
อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยจนท.ฝ่ายไทย ได้อำนวยความสะดวกให้เข้าที่พักชั่วคราว จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ./ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียงฯ จำนวน 1014 คน (ชาย 269 คน, หญิง 337 คน และเด็ก 408 คน) และ และ 2. พื้นที่ บ.พะแข่ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวมฯ จำนวน 109 คน (ชาย 55 คน, หญิง 33 คน และเด็ก 21 คน) ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น การสู้รบดังกล่าว ยังไม่เกิดผลกระทบต่อฝั่งไทยแต่อย่างใด
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป